ASTROLOG

                                      Eduard   Gaudek

                                         * GAU*

                            

 

Curriculum vitae

 

 

 

Jméno –  příjmení            Eduard Gaudek                       

 

Adresa                            Ke skalkám 3085/68 ,Praha 10 PSČ 106 00

 

Email                              gaudek@chello.cz

Datum narození               23.srpna 1951 Praha –Podolí  11 : 30 SEČ /ověřené/

 

 

 

 

 

 

Nejdůležitější data a zájmy z mého života

 

 

 Narozen v Praze 23.8.1951 .Otec pracoval jako technik na výrobě leteckých přístrojů,matka tamtéž v oddělení technické

kontroly.Můj děd z otcovi strany byl ruský legionář a zúčastnil se několika schůzek s Lasenicem.Nemyslím, že z té doby pochází

část mého archetypu se zájmem o mystiku. Bude to pravděpodobně ještě mnohem hlouběji v historii našeho rodu.

Po ukončení školy jsem pracoval jako elektrotechnik.Zájmy všeho druhu od elektroniky, pěstování kaktusů, lapidopterie, včelařství,chalupářství, střelectví/PSK OLYMP/.Vážněji jsem se zajímal o fotografii /navštěvoval jsem kursy figurální fotografie a aktu u akademického malíře Zdenka Virta, vlastní výstava UKDŽ Smíchov a klubová FOMA/ a umění všeho druhu. Hlavně mě zaujalo období surealismusmu.S celým tímto spektrem zájmů prochází zájem o mystiku, nejen teoretickou..O esoterii se zajímám od  roku 1970.Z esoterických věd mě nejvíce přitahovala alchymie a její rádce astrologie. Nejsou to však jen tyto oblasti.Vše je mezi sebou propojeno a nelze se specializovat na jednu věc bez zájmu o druhou.Snažím se pracovat profesionálně, ale  na částečný úvazek a za těchto podmínek je pro mě astrologie stále veliké hobby.Živnostenský list na podnikání v tomto oboru mám od r.1994.

 Poslední dobou se zabývám mundánní astrologií,politickými problémy a astrologickou ekonomií.

   Při práci  používám všechny dostupné techniky, které doplňuji i  jinými než astrologickými. Kombinuji, porovnávám a ta která mi nejvíce sedí k danému problému tu použiji.Horoskopy zpracovávám písemně.Zastávám názor, že astrolog by neměl znát toho pro koho horoskop vypracovává .                                                          

Byl jsem členem několika mystických spolků.

Jsem členem Astrologické společnosti a zúčastnil jsem se obou mezinárodních astrologických kongresů konaných v Praze.

Nejsem aktivním členem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Ekonomika a astrologie               

 

 

Každá země a každý stát hospodaří-li špatně či dobře , dokáže pomocí vědy zvané ekonomie, vysvětlit svojí současnou hospodářskou situaci. Pomocí různých metod dokáží ekonomové odvodit proč se stalo to či ono.Málokdy se ovšem trefí do budoucnosti. Dokáží vše perfektně spočítat , ale ve skutečnosti to dopadne jinak.

V tomto vidím paralelu s některými astrology. I ti se snaží vysvětlovat to co se již stalo. Vypracovávají horoskopy věcí, které se již staly a tím dokazují, že je astrologie věda. To je špatný směr. Zná-li astrolog co a jak se stalo dál, naruší si tím schopnost správně vyložit tuto situaci, neboť již v podvědomí ví jak vše dopadlo.

Sám  vyrábím horoskopy pro neznámé/anonymní/ osoby, jak to bývalo zvykem u starých astrologů .

Neovlivní to práci a výsledky  jsou velmi zajímavé.

Zpět však k ekonomii.

Říká se, že ekonomové rozeznávají tři druhy lži : malou lež, velkou lež  a statistiku.

Pan Werich kdysi statistiku vysvětlil na příkladu dvou lidí, kteří sedí v restauraci. Jeden z nich si poručí k obědu celou husu a k tomu si dá dvě piva. Druhý nemá peníze, tak na něj jen kouká a kručí mu v žaludku. Výsledek : statisticky  měli k obědu každý půl husy a pivo.

Vidíme, že je na tom něco špatného. Je to lež.  Přitom denně jsme zaplavováni statistickými údaji o všem možném.

Jako astrologa se statistika dotkla i mé práce. Mnoho astrologů se snažilo a snaží pomocí statistiky dokazovat, že astrologie je věda. Známé jsou pokusy a výsledky M.Gauquelina. Ten statisticky prokázal  vliv postavení Marsu při narození na budoucí sportovce.

Dokázal vliv Saturnu na vědce, Jupiteru na herce, novináře, politiky /všimněme si té spojitosti profesí/, Mars se Saturnem na lékaře a Luna na malíře a spisovatele.

Bohužel Gauquelin to dokázal statisticky a sami vědci, kteří to měli potvrdit, najednou nechtějí statistiku uznat za schopnu prokázat či vyvrátit vědeckost astrologie.

Myslím, že není třeba prokazovat vědeckost či nevědeckost astrologie, po tom  touží pouze  astrologové, kteří Vás zahrnou nic neříkajícími horami výpočtů postavením  planet a jiných bodů, nebo ti, kteří absolvovali tříhodinový kurs astrologie a již jsou astrologové.Tímto nechci kritizovat práci jiných kolegů. Jak si najdeme svého učitele, tak si najdeme i svého astrologa. Astrolog je podobný učiteli s tím rozdílem, že pouze radí, doporučuje a určuje další události.

 

Nemusíme prokazovat vědeckost astrologie. To, že je zde stále  po mnoha a mnoha let dokazuje její jedinečnost a pravost.

 

Nejdůležitější planety pro ekonomické úvahy jsou Jupiter, Saturn a Neptun.

Jupiter s Uranem to je symbol kapitalistického tržního hospodářství.

Saturn – stabilita, pesimismus, klesající ceny, recese

Jupiter -  inflace a stoupající ceny

 

 

 

Pozor : při harmonických aspektech planet padají kursy dolů, při neharmonických opačně.

            Velké aspekty jsou kritické body obratu. 

 

Pro Evropskou ekonomii a politiku /ekonomie je úzce spjata s politikou/ používám jako výchozí bod novodobých událostí  11.leden 1994, 12hod 30min středoevropského času a polohu střed Evropy – Prahu. K tomuto datu jsem přišel náhodou.Prohlížel jsem si grafy postavení planet a zaujala mě tato konstelace. Později jsem zjistil, že jsem nebyl sám, koho velké stélium /seskupení planet/  zaujalo.

Tento den se v Praze konala schůzka, na které se jednalo o tom , co se v Evropě bude dít dál.

Americký president B.Clinton jednal v Praze s nejvyššími představiteli Evropy. Prostě něco podobného, jako kdysi Jaltská dohoda, ale v Evropské podobě. Oficiální název PPM/partnerství pro mír/.

 

Je jasné, že tato schůzka měla předem naplánovanou dobu , kterou určil astrolog . Tento den byla velká konjunkce planet a den   následující zbylo novoluní.

 

Tuto velkou konjunkci  vysvětluji , jako velkou  časovanou bombu .

 

Jupiter v 6.domě ve Štíru je rezolutní, nekompromisní, agresivní a mocná ekonomika.

Saturn ve Vodnáři v 11.domě  znamená potlačení nezávislosti a svobody, neschopnost uvědomění si svých práv, reformy a emancipace /která má za následek opak cíle/. Kladem tohoto postavení je  velká stabilita, což však někdy bývá ke škodě, chceme-li se špatných věcí zbavit..

Saturn v kvadratuře k Plutu, to je mnoho změn a strach z nich, zánik něčeho významného, zhroucení, nezvladatelné krize, ukrutnost a násilí.Porušení základních mravních hodnot.

Pluto ve Štíru je klasické postavení krize kapitálu.

Více práce ženám jen proto,  aby se cítily více emancipované.

Násilí, ukrutnost a strach z nich, je jen snahou usměrnit myšlení lidí  jedním směrem.

V džungli se žije nejlépe predátorům .    

Jaký vše mělo a má směr, vidíme v průběhu let. Vyvrcholením by měla být krize kapitálu a rozpad světové ekonomie. Vyhraje ten, kdo bude připraven nebo ten, kdo tomu zabrání.

Světová ekonomika se stále rychleji vzdaluje ideálu dokonalé konkurence. Důvodem je globalizace země. Zisk jednoho může znamenat masovou tragédii pro druhé. Zmenšování počtu rozhodujících společností vlastně ruší součastné ekonomické zákony kapitalistické společnosti.

 

Víme, že osud neexistuje a je jen na nás co bude dál.

 

Podíváme-li se na ekonomii z astrologického hlediska je nám jasné, kdy a jak máme co udělat a jaké k tomu máme předpoklady. Ovšem je tu to slůvko „ale“.

Poučit se můžeme z dějin.Většina událostí zde již byla „ale“ vzal si  z nich někdo ponaučení? Poučili jsme se z krizí, válek, revolucí, převratů a jiných událostí. Myslím si, že ano. „Ale“ máme sílu a možnost změny. Nechají nás dnešní vládci světa něco pro budoucnost udělat? Nebo si sami konečně připustí, že dělají něco špatně a zaposlouchají se do hlasu obyčejných lidí, kteří lépe než oni vědí co je třeba udělat pro lepší zítřek všech.

 

Osobně si myslím , že se po dobrém k žádné velké změně nedojde. .Budoucí bojovníci za nové a lepší systémy a lepší lidský život budou muset prolít mnoho krve než k tomu dojde.Ale jednou se tak stane.  

 

                       

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Upozornění : toto je ryze osobní vize, které můžete a nemusíte věřit.Najdete-li v ní něco co si myslíte, že je ve vašich silách změnit k dobrému učiňte tak co nejdříve. Myslíte-li že je potřeba seznámit s touto předpovědí někoho z Vašich známých učiňte tak .

 

 

Pohled astrologa – vizionáře do blízké i vzdálené budoucnosti.

 

 

Každý člověk si v životě položil otázku co bude dál, zítra za týden, za rok či za několik desítek nebo stovek let. Mnozí astrologové  a vizionáři minulosti se o to pokoušelo. Nejznámější z nich Nostradamus dodnes zaměstnává mnoho lidí, kteří se snaží z jeho textů vyčíst něco o naší budoucnosti. Každý astrolog se ve své praxi o vizi budoucna jistě pokusil. Problém však nastává co s těmito vizemi. Je na ně hodně odpovědí: Publikovat, seznámit s nimi své okolí, nebo celý svět. Uložit si je někam, kde se jednou najdou, nebo je radši zahodit . Můžeme si  říci : „ mě, už bolet nebude co bude za sto let“. Jistě každý vidí, že na všem něco je. Myslím, že nejhorším případem je ten poslední. Osobně jsem udělal několik vizí do budoucna. Stalo se to v prvních dnech nového tisíciletí. Nabídl jsem několika novinám a časopisům své vize, ale většinou mi přišel /pokud vůbec jsem dostal odpověď/omluvný dopis, že ten a ten časopis bohužel nemá zájem.Budoucnost mnou  předkládaná  se zdá moc krutá k otisknutí. Jelikož je většina  novin a časopisů u nás spíš zábavného, nebo bulvárního zaměření, redaktoři o ně nemají zájem . Důvodem je i „nevědecký přístup“astrologie , ale především strach. Máme se však čeho bát.?

                                                                                                                    Osud neexistuje , budoucnost tvoříme svými činy.

 

 

V mé vizi se budu především zabývat Evropou,  ale zmíním se i o zbytku světa.  Nucené spojování zemí, kterému se

říká globalizace, v mnoha případech urychlí události, které bychom dříve jen  z  povzdálí přehlédli.

 

Vize na období 100 let.

 

Spojení zemí Evropy do Unie je z astrologického hlediska nemožné, nebo jen za určitých předpokladů,  které ovšem nelze dodržet. Ve všem co funguje musí být harmonie a rovnováha. Ta  je porušena. Sloučením různých principů vzniká jejich anulace či negace.

Prvním problémem Evropy bude impotence.Impotence nejen v politice a ekonomice, ale hlavně v lidské schopnosti se rozmnožovat. Příroda sama zařizuje, aby se dál nemnožili nepotřebné odrůdy. Toto však je jen začátek.

Čtyři živly se vždy střídají ve svých ničících, či hojících procesech. Nejdřív přichází ničení, potom obnova.Ve velkých městech se rozhoří požáry, požáry pod zemí /metra,podchody,tunely /. Evropu začnou sužovat zemětřesení na  místech, kde nikdy žádná nebyla. Následné záplavy vytvoří v některých místech nová jezera a některé řeky změní svá koryta.Vichřice a orkány se stanou běžnou hrozbou. Přírodní živly  zde budou, jako následek porušení lidské energie a rovnováhy.

V Praze požár zničí část metra v centru města. Rozpad Evropské unie/2024/. Na evropském území budou objeveny nové archeologické nálezy, které změní  názory na naši civilizaci. České středohoří se začne propadat a na jeho místě vznikne veliké jezero.

Z moře vzejdou problémy, ale i užitek.Využití mořských produktů i mořské vody – nové technologie.Pokusy o snižování mořské hladiny. 

V  ČR se začnou objevovat nové spolky a strany /nejen politické a nejen legální/, které povedou lidé, kteří budou chtít zachránit naši zem. Tato snaha bude u nás potlačena silou, zasáhne však celý svět. Nejlepší půdou pro tyto novodobé rytíře budou USA. Povinné čipování  a kontroly lidí, kteří již dnes pod rouškou boje proti terorismu, jsou ochotni slevit na svých svobodách, přeroste  v naplnění vize ORWELOVA 1984 a hesla „ válka je mír“. V Americe vypukne revoluce /nebude sametová/, nejdříve lokální , ale potom zachvátí celý svět. Bude vybudován nový politický systém s centrálním řízením a plánováním na 50let.

Proběhne znárodnění největších  světových bank z důsledku krize ekonomiky.

V Evropě nastane změna podnebí, která bude mít za následek změny hlavně v zemědělství.Odborníci vypěstují nové odrůdy ovoce a zeleniny vhodné do těchto podmínek /Výhodné investice do biologie a chemie/. Tyto odrůdy se jednoduše pěstují a mají velkou energetickou hodnotou, bez vedlejších účinků a  lehce  se přizpůsobují místnímu klimatu. Při  jejich výzkumu budou objeveny nové energie na bázi růstu rostlin. Bude objeven lék na rakovinu /nebude objeven vědci , ale v archívech tajných služeb a výrobců léků/. Ve světě se objeví problémy z genetikou. Vyvolá to jakási alergie, jejíž reakce bude na určitou rasu lidí. Toho budou chtít zneužít vojenští odborníci a  vytvoří chemické a biologické zbraně s účinností pouze na jednu rasu lidí.

Svět začnou sužovat epidemie. Změní to pohled na globalizaci. Jednotlivé země se začnou od ostatních isolovat.Výhodu budou mít ty země, které budou ve všem soběstačné.

 

 

 

                                                                                                                Praha 5.1.2004  20.30hod

 

                                                                                                                                                                            gau

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

Zajímavosti nejen astrologické

 

 

Blaníky-mystické

 

Hory, které se nachází nedaleko od Vlašimi těsně u městečka Louňovice pod Blaníkem. Hory, opředené mnoha pověstmi a bájemi. Velký Blaník je vysoký 638m. n.m. menší Malý Blaník 580 m.n.m. Zvláště na větší horu se mnoho generací  obracelo v pokoře s prosbou o pomoc. Pověst o spících rytířích spolu se sv.Václavem, kteří přijedou našemu národu na pomoc v době nejhorší, pomáhala a pomáhá lidem přetrpět i ty nejtěžší zkoušky, které jim život připravuje.

 

Oba Blaníky byly původně místem keltského osídlení, což dokazují různé archeologické výzkumy. Jistě by stálo za to, provést nový komplexní archeologický průzkum, který by zhodnotil dřívější  činnost a nálezy s přihlédnutím na nové objevy.

 

Na obě hory jsem vystoupil mnohokráte. Člověka k nim přitahuje neznámá síla – síla, která je umocněna krásnou vyhlídkou do kraje, jako by obě hory byly nějaké antény, na které se indukuje síla celého okolí a ta potom vstupuje do Vás.

 

Ačkoli báje a pověsti se ve většině případech vztahují k Velkému Blaníku, sousední Malý Baník je svojí mystickou silou zajímavější.

Pod vrcholem Malého Blaníku stojí  zřícenina bývalého poutního kostela sv.Maří Magdalény. Zde prý stávala kdysi kaple, která sloužila jako shromaždiště různých sekt. Uprostřed této kaple vyrůstá ztepilý strom, kterému se říká Mnich.

Místo je jako stvořené pro různé mystické schůzky a pro provádění mystických rituálů.

Kdo jste zde ještě nebyl, vřele doporučuji. Kyvadlo v rukou  vám tu skoro vyletí. Procházel jsem místa kolem mnohokrát a na vyvýšenině hned za zříceninou je i takové, kde je „signál“ nejsilnější. Je to místo jak stvořené k mystickým rituálům. Stalo se mi pravidlem, že na Blaník chodím každý rok, někdy i několikrát. Vždy se tu nabiji kladnou energií na dlouhou dobu. Kdo se zajímá o léčivé kameny může zkusit kámen z Blaníku. Je universální k dobytí energie.Jeden kámen je i v základech Národního divadla.

 

Známý  mystik Jan Kefer, kterého můžeme právem považovat za jednu z největších osobností české mystiky a kdyby jeho život předčasně neukončili nacisté, jistě bychom se od něj dočkali mnoha nových poznatků,na svých přednáškách mnohokráte zdůrazňoval: „Český národ je pevný, jeho země je zvána srdcem Evropy, ať lidé říkají „doleva“ nebo „doprava“ obojí je nesmysl. Jediná záchrana je zde silný egregor českého lva a silný egregor sv.Václava.“

Jeho slova, která pronesl  po podepsání mnichovské dohody platí stále.

 

„Evropa bude zničena, nevyvstane-li zde velký duchovní proud, armáda lidí, kteří dělají víc než je jejich povinnost, a kteří dávají oběť. Tento duchovní proud se musí postavit proti nynějšímu barbarství.“

 

„Čechové jsou národ příliš ideální, jejich ideál byl vždycky poražen, protože to neumějí. Všichni ostatní dovedli jen poutat otroky, ale Čech byl vždy pro svobodu. Jiní národové oslavují svá vítězství Češi své porážky“.             

 

„Pamatujte, že to nejdražší co máme je jeho koruna a jejím jménem můžeme reklamovati svoje panství. To není dědictví dobyvatele nebo kořistníka, ale svatého Václava. Buďte ujištěni, že tento velký egregor je tak silný, mocný a krásný, že nedá zahynout nám ani našim dětem, kterým dá plnost života.“

 

Toto bylo pár citátů z přednášek tohoto velikána hermetismu. Člověku se nechce věřit, že tyto věty řekl před druhou světovou válkou. Jeho slova promlouvají stále živě i dnes.

 

Čteme-li tyto citáty slyšíme v nich silné národnostní cítění předávané z generace na generaci. Tak podobně je tomu s bájemi a legendami. Pověst o Blaníku je jednou z nich, tou nejsilnější, ke které se upínal celý náš národ, když mu bylo nejhůře..

Tato legenda slouží, jako legenda zasvěcovací, pro dnešní i příští generace.

Je mnoho klíčů k legendám. Jan Kefer jich znal 36. Pokusil jsem se o rozbor této legendy. Zkoušel jsem různé druhy klíčů od nebesloví legend a kosmogonického smyslu (jako astrolog jsem k tomu měl nejblíže) a zkoumal jsem symboliku (která je v této legendě asi nejsilnější).

 

Legenda má za úkol sjednotit ty, kteří věří, že je možná náprava světa, určuje jim dobu, kdy je ten nejvhodnější okamžik tj.

28.9. /sv.Václava/ . Dále ukazuje lidem, že čekání na pomoc, jinou než duševní, je zbytečná. Jedině bojem je možné doznat změny.

 

Nezbývá mi než  Vás pozvat na návštěvu Blaníku a okolí, tohoto mystického kouta naší republiky. Přijďte se nadýchnout energie a možná že i Vy se zařadíte k tajuplným Blanickým rytířům , nebo jejich žijících tajných bratří.

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vzor objednávky horoskopu

 

 

 

 

 

 

Astrologické poradenství ,výroba horoskopů Eduard Gaudek *Gau*

                                 Ke Skalkám 3085/68,Praha 10,106 00       

                              /objednávka , dotazník /

 

 

 

Jméno       ........................................................................................................

 

 

 

Příjmení  ..........................................................................................................

 

Pohlaví: ………………………………..         

 

Adresa  místa  narození/nebo místa okamžiku pro který bude horoskop vypracován/:

 

Ulice s číslem:……………………………………………………………….

 

Obec:…………………………………………………………………………

 

Stát:……………………………………………………………………………

 

 

Datum narození/nebo čas události,či okamžiku,kdy  Vás něco napadlo/:   

 

 

Den                                měsíc                                 rok                                hodina                           minuta

 

Pokud neznáte přesně hodinu ani minutu Vašeho narození , nevyplňujte raději žádný údaj. Uvedení špatných údajů by  zkreslilo výklad horoskopu.

Bude proveden opravný výpočet / rektifikace/ času narození.                                                                                                                                

Pro horoskopy okamžiku a ekonomické  je přesný časový údaj nezbytný.

 

             

 

Adresa bydliště, kam chcete zaslat horoskop:

 

Jméno a příjmení /firma ap./

 

Ulice s číslem:

 

Obec:

 

PSČ:

 

telefon:

 

Objednávám si tuto službu se zaměřením na:          

/horoskop narození,partnerský,ekonomický,zaměření na peníze ,lásku apod./

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              ------------------------------------                                                                                              

                                                                                                                                   datum a podpis/razítko firmy/

 

 

Upozornění:  Všechny horoskopy zpracovávám  písemně . Dle mého názoru by neměl astrolog znát svého zákazníka,aby jím nebyl ovlivněn.

Výpočty provádím na počítači a též odpovědi píši na textovém editoru. Samotná  divinace  je prováděna osobně. Nejedná se o “ počítačový  horoskop“.   Všechny informace jsou diskrétní. Chcete-li anonymní horoskop použijte prostředníka .V dotazníku udejte jen iniciály jména, pohlaví datum  hodinu a místo narození . Adresu prostředníka napište tam kam chcete zaslat horoskop.

 Tuto objednávku mi zašlete písemně na výše uvedenou adresu. Horoskop obdržíte do 1měsíce po obdržení objednávky na dobírku.                                        

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                          

                                                  Ceník služeb:

 

 

Individuální horoskopy/pro určitou osobu/

 

                                                                                                                           Cena:

1.Výpočet a grafický nákres radixu  bez výkladu                                                125Kč    

2.Vypracování kompletního horoskopu narození  s grafickým

   znázorněním , tabulkami aspektů a výkladem.                                                   860Kč

3.Partnerský horoskop/2x kompletní horoskop s tabulkami aspektů                   1420Kč

   a vzájemné porovnání./.

4.Odpověď na jednoduchou otázku,pro kterou se nemusí

   vypracovávat celý horoskop                                                                           250Kč

5.Horoskopy proměnné pro určité časové období /dle délky období/         od  1250Kč  

      

Horoskopy mundální/pro neživé předměty/

Astrologické výpočty bursovní a obchodní.

 

6.Horoskop vzniku libovolné věci/stavba domu , založení firmy ap.                    1120Kč

7.Horární horoskop/pro okamžik , kdy Vás napadá určitá myšlenka  či plán/       890Kč

8.Jednoduchá odpovědˇ na otázku  /bez  vyprac.horoskopu/                               250Kč

9.Předpověď na určitý měsíc                                                                             1500Kč

10.Speciální horoskop dle Vašeho přání                                                           dohodou

 

Pro přesnější vypracování Vašeho horoskopu  je lepší  , když sdělíte na co by se astrolog měl přesněji soustředit /peníze,zdraví ap./ nebo nápad prodeje pozemku ap.//.

Jde-li o nějakou transakci , která Vás napadla jinde než se uskuteční sdělte obě místa.

Znovu upozorňuji , že všechny Vaše informace jsou důvěrné a je s nimi tak zacházeno.

Souhlasíte-li se zveřejněním Vašich základních údajů /datum a místo narozeni bez jména a adresy /nezapomeňte tak dodat v dotazníku.

Tyto údaje budou použity pro další studium astrologie./astrologové si mezi sebou vyměňují zajímavé horoskopy pro své studium./.                                                           

Objednávky přijímám výhradně písemně na mou adresu.

Výklad  horoskopu  narození s výpočty obdržíte na dobírku poštou  do 1 měsíce po obdržení Vaší objednávky.U ostatních horoskopů nutno počítat s delší dobou.Kterou si upřesníme po objednávce.

 

                      Předem Vám děkuji za důvěru s kterou  se na mě obracíte.

                                                                   *Gau*

                                                             Eduard Gaudek

                                                             Ke skalkám 3085/68

                                                             106 00 Praha 10